Misstänker du människohandel?

Vi ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och människohandel. Vår funktion är att effektivisera samverkan och se till att du får stöd i handläggningen/utredningen av experter inom området.

Har du frågor eller funderingar, ring eller mejla oss på nationella sekretariatet mot prostitution och människohandel:
020-390 000
nmt.stockholm@lansstyrelsen.se

 

Stödtelefon 

Hotline

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden?

Ring 020 260 000

​Nationell heldagskonferens 
- fokus på efterfrågan.

13 oktober 2016

Läs mer och anmäl dig.

 Content Editor ‭[2]‬


 
Ta med ditt resekurage! Informationskampanj om turism och barnsexhandel.

 Content Editor ‭[1]‬