Styrgruppsprotokoll den 14 december

Styrgruppen i Miljösamverkan Västra Götaland hade möte den 14 december. Vid mötet gick vi igenom ekonomi, budget och projektledarresurser för Miljösamverkan och Karin Lundborg och Daniel Eek avtackades.