Verksamhetsplanen för 2021 beslutas i september

Tidpunkt för beslut av verksamhetsplan 2021 senareläggs

Med anledning av rådande samhällssituation har miljösamverkan för tillfället minskade resurser, vilket påverkar verksamhetsplaneringsprocessen. Vi kommer därför att förlänga verksamhetsplaneringprocessen. 

Det betyder att beslut om verksamhetsplanen för 2021 sker i september istället för juni. Den gemensamma styrgruppen kommer dock att besluta om projekt i juni. Vi kommer då att informera om dessa direkt.