Utvärdering av miljösamverkan klar


Stort Tack för ert deltagande i utvärderingen av Miljösamverkan! Nu kan du läsa slutrapporten!

Utvärdering genomfördes i början av 2020 och omfattar Miljösamverkan Västra Götalands och Miljösamverkan Hallands samlade verksamhet de senast tre åren. Utvärdering har utförts av den oberoende konsulten, Preera. Resultatet baseras på en enkät (svarsfrekvens 98 procent), fokusgruppintervjuer och en avslutande lärandeworkshop.

I huvudsak är det ett mycket gott resultat! Nu kommer vi arbeta vidare och ta om hand resultatet för att utveckla och förbättra vår samverkan. Det kommer vi bl.a. göra med hjälp av Miljösamverkans beredningsgrupp och styrgrupper.

Du hittar slutrapporten här.