Röstningsenkäten har öppnats!

Nu har alla inkomna projektförslag bearbetats av Beredningsgruppen och sammanställts till en röstningsenkät! Nästa steg i verksamhetsplaneringen är att alla miljökontor och motsvarande i Västra Götaland och Halland röstar på de projekt som ska starta under 2020 i miljösamverkan.

Manus till enkäten (webbformuläret) finns både i word och pdf på Miljösamverkans verksamhetsplanering på Tillsynsportalen Väst. Där finns även länken till webbformuläret för röstningen.

Observera:

  • Det är kontaktpersonerna som samordnar kontorets eller motsvarandes svar.
  • Ett svar per kommun och länsstyrelse.
  • Rösta senast den 3 april 2019!

För frågor om verksamhetsplaneringen eller enkäten kontakta
Maria Andersson, Miljösamverkan Västra Götaland, maria.o.andersson@lansstyrelsen.se
Teres Heidermark, utvecklare för Miljösamverkan Halland, teres.heidermark@regionhalland.se

 

Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst är vår gemensamma samarbetsyta där handläggare m.fl. på miljömyndigheterna på kommunerna i Halland och Västra Götaland, Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Västra Götaland och kan dela med sig av material, tips och erfarenheter. Du når Tillsynsportalen Väst  via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se  

Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst och tillhör målgruppen för miljösamverkan hör av dig till: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se .