Protokoll från gemensamma styrgruppen i maj!

Den 9 maj hade gemensamma styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland möte.

​Du hittar protokollet från den gemensamma styrgruppens möte på sidan för vår gemensamma miljösamverkan. Se boxen till höger, Gemensamma styrgruppsprotokoll och mappen 2019. På mötet togs det upp bland annat upp om utvärderingen av miljösamverkan, Mötesplats Goda exempel 2019 och samverkansplanen. In och läs!