Nu snackar vi visioner på riktigt!

Mötesplats Goda exempel 2019 lockade cirka 370 deltagare från i huvudsak Västra Götalands och Hallands län. Utvärderingen från deltagarna efter konferensen gav fina betyg och kloka tankar för framtida mötesplatser. Nu finns dokumentationen tillgänglig på Tillsynsportalen Väst.

Konferensen var den fjärde hållplatsen på vår gemensamma resa mot Det önskade läget, vår vision och värdegrund i miljösamverkan.

Under konferensen träffades cirka 370 deltagare från miljömyndigheterna från i huvudsak Västra Götalands och Hallands län. Vi hade även möjlighet att träffa och nätverka med kollegor från flera kommuner utanför vår gemensamma samverkan.

Den röda tråden för konferensen var "Nu snackar vi visioner på riktigt". Dagarna gav möjlighet till inspiration, nätverk och att ta del av goda exempel på arbetssätt men också digitala hjälpmedel.

Några ord från deltagarna på MGE 2019:

  • "Trevlig stämning, utmärkt organisation, bra blandning mellan professionella föreläsare och kollegor med goda exempel."
  • "Att få mötas och diskutera de gemensamma utmaningarna och utvecklingsområdena."
  • "Inspirerande"
  • "Många goda exempel att plocka russinen ur."

Dokumentation från dagarna läggs ut på Tillsynsportalen Väst.

Tillsynsportalen Väst  kräver att du är registrerad användare. Portalen ägs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och är till för dig som arbetar med tillsyn inom miljöbalkens område på länets miljökontor och för Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Hallands län. Om du tillhör målgruppen och inte kommer in på Tillsynsportalen Väst kan du kontakta tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se

 

MGE 2019 webben.png