Var med och skapa Mötesplats Goda exempel 2019!

Har ni genomfört en förändring eller satsning som ni vill dela med er av? Förändringen eller satsningen kan ha skett på er förvaltning, kommunen eller på en annan myndighet. Det kan vara ett gott exempel eller erfarenheter från något som inte blev som ni tänkt som kan inspirera och sprida kunskap till andra.

Det är våra egna goda exempel och erfarenheter som skapar konferensen Mötesplats Goda exempel 2019!

Har ni genomfört en förändring eller satsning som ni vill dela med er av?
Förändringen eller satsningen kan ha skett på er förvaltning, kommunen eller på en annan myndighet. Det kan vara ett gott exempel eller erfarenheter från något som inte blev som ni tänkt som kan inspirera och sprida kunskap till andra.


Vi vill ha med er!
Vi tror att NI har ett eller flera goda exempel och erfarenheter att dela med er av. Vi vill gärna höra om dem på Mötesplats Goda exempel, antingen som ett pass eller på en posters. Inget ämne är för litet, kanske fyller ni ett pass själv, kanske kan ni dela tiden med andra. Tveka inte att anmäla er gott exempel eller erfarenheter – vi hjälper er hela vägen att planera passet. Har ni ett frö så hjälps vi åt att få det att växa! Eller vet ni gott exempel från någon annan kommun/arbetsplats som skulle passa på Mötesplats Goda exempel?

Skicka in ditt goda exempel till oss genom att fylla i enkäten här. Vi önskar att få in era goda exempel eller erfarenheter senast den 21 februari 2019.

 

Era bidrag skapar konferensen!
Mötesplats Goda exempel 27-28 november 2019 är ett perfekt forum där det finns möjlighet att dela med sig till ett stort antal nyfikna kollegor. Här träffas vi och inspireras av alla goda exempel och erfarenheter som finns runt om oss. Under dessa dagar erbjuds nya tankar och perspektiv, reflektion kring hur vi och andra gör och verktyg för utveckling. Så passa på att dela med er! Efter den 21 februari kommer projektgruppen att läsa alla tips som har kommit in från er. Vi kommer sedan att kontakta er under mars-april för att fråga om ni vill hålla en föreläsning/presentation eller göra en poster. Vi vill ha med alla inkomna goda exempel och erfarenheter på ett eller annat sätt på konferensen Mötesplats Goda exempel! Konferensen skapar VI tillsammans!


Vi ser fram emot att få läsa era goda exempel och erfarenheter!

 

Hälsningar från projektgruppen för Mötesplats Goda exempel

Teres Heidermark, Miljösamverkan Halland
Maria Andersson, Miljösamverkan Västra Götaland
Angelica Nordlund, Falkenberg
Elin Fredriksson, Miljösamverkan östra Skaraborg
Hillevi Upmanis, Länsstyrelsen Västra Götaland
Jenny Hamringe, Laholm
Karolina Walentynowicz, Dalsland
Lena Nilsson, Härryda
Puja Brobäck, Uddevalla
Susanne Carlson, Halmstad
Therese Silow, Svenljunga
Torbjörn Köre, Göteborg

 

MGE2019.png 

 

 

Vad är Mötesplats Goda exempel?
Mötesplats Goda exempel är vårt regionala forum i Milljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland för att träffas och dela erfarenheter och tips. Vartannat år kommer vi att ses i detta forum. Vi vill erbjuda nya tankar och perspektiv, reflektion om hur vi och andra gör, utveckling för dig och din arbetsplats. Konferensen är också en hållplats på vägen mot Det önskade läget, vår vision och värdegrund i miljösamverkan.

Vem är målgruppen?
Målgruppen för Mötesplats Goda exempel är miljömyndighet på kommun och länsstyrelserna inklusive djurskydd, samt alla som är knutna till kontoret till exempel administratör och chefer, i Västra Götaland och Hallands län.