Gå Kommunikation & bemötande i vår!

Miljösamverkan erbjuder utbildningen Kommunikation och bemötande dag 1-3 vid två tillfällen och dag 4 vid ett tillfälle under våren 2019. Välkommen med din anmälan!

​Utbildningen vänder sig till dig som är inspektör, handläggare, administratör, chef med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. För att få gå fortsättningsutbildningen måste du ha gått Kommunikation & bemötande dag 1-3.

 

Kommunikation & bemötande 11-12 mars och 1 april 2019. Se här för mer information och anmälan.


Kommunikation & bemötande 27- 28 maj och 13 juni 2019. Se här för mer information och anmälan.    


Fortsättning Kommunikation & bemötande 2 april 2019. Se här för mer information och anmälan             

 

Välkommen med din anmälan!