Svara på VP-enkät för 2019-2020!

Nu är det dags att besvara enkäten om verksamhetsplan 2019-2020. Enkäten är gemensam för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. Sista svarsdag är den 19 mars 2018!

Enkäten omfattar projekt som skulle kunna bli aktuella att genomföra i miljösamverkan 2019 eller 2020. Enkäten är gemensam för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland kommer att besluta om varsin verksamhetsplan men målsättningen är att de ska innehålla samma projekt. Därför görs en gemensam enkät.

Länk till enkätformuläret för att besvara VP-enkäten. Det krävs lösenord för att svara på enkäten. Kontaktpersonerna på respektive kontor eller motsvarande har fått länken till enkätformuläret och lösenordet.
OBS 1: ett svar per kontor eller motsvarande!
OBS 2: SISTA SVARSDAG ÄR DEN 19 MARS 2018.  

Enkäten som docx- respektive pdf-fil (obs, dessa kan inte användas för att besvara enkäten):

VP-enkat 2019-2020.docx


För frågor om enkäten kontakta:

Maria Andersson, Miljösamverkan Västra Götaland
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Teres Heidermark, utvecklare för Miljösamverkan Halland
teres.heidermark@regionhalland.se