Styrgruppsprotokoll från möten i november!

Den 27 november hade både styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland och den gemensamma styrgruppen för miljösamverkan möte. Många intressanta saker diskuterades, bland annat är datum för Mötesplats Goda exempel 2019 spikat...in och läs!

​​​Du hittar protokollet från Miljösamverkan Västra Götalands möte här. Se boxen till höger och mappen 2018. På mötet togs det upp bland annat ekonomi 2018 och resurser 2019 och utvärderingen inför ny programperiod 2021-2024.  

​​Du hittar protokollet från den gemensamma styrgruppens möte på sidan för vår gemensamma miljösamverkan. Se boxen till höger, Gemensamma styrgruppsprotokoll och mappen 2018. På mötet togs det upp bland annat upp om faddrarnas roll, verksamhetsplaneringen 2019, Samverkansplanen och Mötesplats Goda exempel 2019.