Styrande dokument uppdaterade!

Är du nyfiken på hur miljösamverkan styrs, vilka nya chefsgrupper som bildats, hur Det önskade läget kan förankras på arbetsplatsen eller vilka projekt som pågår och startas nästa år? Du hittar informationen i våra uppdaterade styrande dokument!

Varje år gör projektledarna, den enskilda och den gemensamma styrgruppen en översyn av de styrande dokumenten i miljösamverkan. Nedan kan du se i stora drag vad som uppdaterats och var du hittar informationen. Happy reading!  

 

  

 

 


Verksamhetsplan 2019-2020
Sedan 2018 är dokumentet för verksamhetsplanen densamma för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. Uppdateringar har främst handlat om uppdatering av Samverkansplanen, där de nya chefsgrupperna som bildats i miljösamverkan finns. Här hittar du också information om alla pågående och nya projekt för 2019.


Frågor?
Hör av dig till maria.o.andersson@lansstyrelsen.se om du har frågor eller synpunkter!