Protokoll från gemensamma styrgruppen!

Den 8 februari hade den gemensamma styrgruppen för miljösamverkan ett möte. Där diskuterades bland annat VP-enkäten och Mötesplats Goda exempel 2017.

Du hittar protokollet på sidan för vår gemensamma miljösamverkan. Se boxen till höger, Gemensamma styrgruppsprotokoll och mappen 2018.