Protokoll från styrgruppen i juni!

Styrgruppen i Miljösamverkan Västra Götaland hade möte den 14 juni. Vid mötet fastställdes Verksamhetsplanen för 2019-2020 och ekonomin diskuterades.