Protokoll från gemensamma styrgruppen i maj!

Den 2 maj hade den gemensamma styrgruppen för miljösamverkan ett möte. Där diskuterades bland annat verksamhetsplanen för 2019-2020, Samverkansplanen (f.d Aktivitetsplanen) och utbildningar.

​Du hittar protokollet på sidan för vår gemensamma miljösamverkan. Se boxen till höger, Gemensamma styrgruppsprotokoll och mappen 2018.