Protokoll från gemensamma styrgruppen i september!

Den 20 september hade den gemensamma styrgruppen för miljösamverkan ett möte. Där diskuterades bland annat översyn av dokument, verksamhetsplaneringsprocessen, metodutveckling i projekten och Mötesplats Goda exempel 2019.

​​Du hittar protokollet på sidan för vår gemensamma miljösamverkan. Se boxen till höger, Gemensamma styrgruppsprotokoll och mappen 2018.