Premiär av fortsättningsutbildning i kommunikation och bemötande

Miljösamverkan har nu haft premiär av vår nya fortsättningsutbildning i kommunikation och bemötande! Vi kallar den nya utbildningen för Kommunikation och bemötande dag 4. Deltagarna på premiäromgången hade höga förväntningar men utvärderingen visar att vi trots det lyckades överträffa dem! Deltagarna gav utbildningen betyg 8,5 av 10 som snittvärde.

Några ord från deltagarna om utbildningen:

  • Positiv och spännande dag
  • Värdefullt att jobba med typsituationer
  • Uppskattade delarna och diskussionen om återkoppling
  • Nytt med jämställdhet
  • Bra att få repetition
  • Lärorikt

Nu är det möjligt att anmäla sig till nästa tillfälle som hålls den 2 oktober. Läs mer här i kalendern.

Utbildningen hålls av Leena och Reino på Svensson & Wikmalm och arrangeras i samarbete med GR.