Chefsmöte 18-19 oktober 2018

Höstens chefsmöte 2018 hålls den 18-19 oktober i Borås!

​Varje år anordnas två gemensamma möten för miljöchefer i Halland och Västra Götaland, ett på våren och ett på hösten. Dessa möten ska skapa erfarenhetsutbyte chefer emellan och en gemensam utveckling kring ledarfrågorna.

Här kan du som chef på miljökontor i Västra Götaland och Hallands län anmäla dig. Sista anmälningsdag är den 14 september!

Inbjudan miljöchefsmöte okt2018.pdf