Kommunikation och bemötande

Utbildningen vänder sig till dig som är inspektör, handläggare, administratör, chef med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.

Utbildningen är tre dagar (2 + 1 dag): 5-6 november och 4 december. Se mer information om utbildningen och hur du anmäler dig nedan:

kommunikation_o_bemotande_181105.pdf