INSTÄLLD: Fortsättningsutbildning i kommunikation och bemötande 19 november

INSTÄLLD: Vi erbjuder ytterligare ett datum för fortsättningsutbildningen i kommunikation och bemötande dag 4. Fortsättningsutbildningen syftar till att ge fördjupade och nya kunskaper och färdigheter för att effektivt kunna bemöta människor och hantera olika situationer i sitt arbete

2018-10-31

Utbildningstillfället är tyvärr inställt! Håll utkik på hemsidan efter nya datum!​

 

Från premiärutbildningen den 17 maj:
Deltagarna på premiäromgången sa så här om utbildningen:
- Positiv och spännande dag
- Värdefullt att jobba med typsituationer
- Bra att få repetition
- Diskussion om återkoppling
- Nytt med jämställdhet
- Lärorikt.

 

Anmälan och inbjudan

Du anmäler dig via länken i nedanstående inbjudan. Sista dag för anmälan är 29 oktober. Begränsat antal platser.

 

Målgrupp

För att anmäla dig till utbildningen ska du ha gått den 3-dagars utbildning i kommunikation om bemötande som erbjuds sedan tidigare av Miljösamverkan eller Tillsynsutveckling i Väst. Du behöver ha genomfört alla tre dagarna i den befintliga utbildning i kommunikation om bemötande.

 

Var och när

19 november i Göteborg. Utbildningen kommer att vara en heldag.

 

Innehåll

Fortsättningsutbildning kommer att bygga vidare på de teorier, verktyg och begrepp som ingåranvänds i den befintliga utbildningen. Den kommer att innehålla mycket övningar och kräver aktivt deltagande samt förberedelse inför utbildningen. Innehåll i stort:

  • Repetition från tidigare utbildning
  • Återkoppling/feedback
  • Jämställt bemötande
  • Gruppdiskussioner (case) om kommunikation och bemötande i olika situationer internt och externt.

 

Utbildningen hålls av Svensson & Wikmalm och arrangeras i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).