Bullerutbildning i maj

Arbetar du med bullerfrågor? Vill du veta mer om vad som är aktuellt inom området och fördjupa dina kunskaper? Miljösamverkan bjuder in till två utbildningsdagar om buller och ljudnivåmätningar den 21-22 maj.

Syftet med utbildningen är att ge ökad kompetens och aktuell kunskap inom de båda områdena inomhusbuller och industribuller.

Dag 1 är en teoretisk dag med bland annat grundläggande akustikkunskap, hälsoeffekter av buller, juridisk praxis samt tillsynsvägledning från Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.

Dag 2 kan du välja mellan att fördjupa dina praktiska kunskaper inom antingen inomhusbuller eller industribuller.

Projektgruppen för Buller och ljudnivåmätningar

Bogdan Cocora, Ulricehamn
Pia Bergenholtz, Mellersta Bohuslän
Torbjörn Göransson, Göteborg
Andreas Wållberg, Lst VG
Susann Lundman, Lst VG
Malin Karlsson, Miljösamverkan VG