Delta i tillsynskampanjen för planerad strandskyddstillsyn!

Vill er kommun ha en skjuts i strandskyddstillsynen? Vill ni ha hjälp och stöttning i hur ni går tillväga för att genomföra planerad strandskyddstillsyn? Om ja, delta i miljösamverkans tillsynskampanj den 1 juni till 31 oktober 2019!

Vad får ni som deltar?  

  • Underlag- och vägledningsmaterial för planerad strandskyddstillsyn
  • En fysisk kick-off den 7 maj (Göteborg) där materialet presenteras, ni blir mediautbildade och träffar kollegorna som ska delta i tillsynskampanjen
  • En avstämning med projektgruppen via Skype den 4 september
  • En digital samverkansyta för att samverkan, ha aktiva diskussioner och stötta varandra under tillsynskampanjen
  • En kunnig och engagerad projektgrupp med handläggare på kommuner och länsstyrelser som kommer att ge mycket stöttning under tillsynskampanjen 

 

Anmäl senast den 15 mars! Mer information och anmälan:

Information och anmälan tillsynskampanj.pdf 

 

Mer information om projektet hittar du här.

 

Bästa hälsningar

Projektgruppen för Planerad strandskyddstillsyn
Abbe Sahli, Skara
Malin Johansson, Länsstyrelsen Halland
Kristina Höök-Patriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Fredrik Werling, Strömstad
Åsa Bergsten, Lerum
Anna-Lena Berggren-Drotz, Lidköping och Grästorp
Malin Sjöstedt, Uddevalla
Maria Andersson, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland