Kommunikation & bemötande i januari 2020

Utbildningen vänder sig till dig som är inspektör, handläggare, administratör, chef med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.

​Utbildningen Kommunikation & bemötande dag 1-3 (grundutbildningen) kommer att hållas den 27-28 januari och den 5 mars 2020. Sista anmälningsdag är den 27 december 2019! Se nedan för mer information och anmälan:

kommunikation_o_bemotande_200127.pdf

 

Du har också möjlighet att anmäla dig till Kommunikation & bemötande dag 1-3 (grundutbildningen) den 9-10 mars + 31 mars 2020 samt Kommunikation & bemötande dag 4 (fortsättningsutbildningen) den 1 april. Se mer information och anmälan i bilagorna nedan:

kommunikation_o_bemotande_200309.pdf

kommunikation_o_bemotande_forts_200401.pdf

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!