Träff för att diskutera frågor i lantbrukstillsynen!Den 1 februari 2019 har du som deltar i tillsynskampanjen i projektet Tillsyn på mindre lantbruk möjlighet att få svar på frågor och diskutera sakfrågor kring tillsyn på mindre lantbruk. I anmälan skickar du in de frågor som du vill att vi tar upp under träffen.

Målgrupp: Miljö- och hälsoskyddsinspektörer i Halland och Västra Götaland som deltar i tillsynskampanjen mellan 1 november 2018 -1 maj 2019 i projektet Tillsyn på mindre lantbruk.  

Tid: 1 februari 2019 kl. 9.30 - 15.00. Registrering och fika mellan 9.00 - 9.30.  

Plats: Lokal De La Gardie, Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborg

Kostnad: Träffen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika. Deltagarna äter lunch i egen regi.  

Anmälan: Anmäl dig här, sista anmälningsdag måndagen den 14 januari 2019.  

Frågor om anmälan: Teres Heidermark, teres.heidermark@regionhalland.se, telefon 035-17 98 39

 

 

VÄLKOMMEN!

Projektgruppen för projektet Tillsyn på mindre lantbruk  

Albin Jönsson, Vara
Anna Tauson, Lilla Edet
Frida Roos Lundström, Falkenberg
Hanna Laakso, Dalsland
Karin Honkanen, Lerum
Teres Heidermark, Miljösamverkan Halland