Miljösamverkan Västra Götaland

Miljösamverkan Västra Götaland är ett projektsamarbete som ska leda till ett effektivare miljö- och hälsoskyddsarbete i länet. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Vi arbetar med många olika frågor. Arbetet bedrivs i projektform med fokus på tillsyn, planerings- och metodstöd samt tillsynskampanjer. 


Aktuell verksamhetsplan

2020
Översikt projekten 2020

Hela VP 2020


2019-2020 (dokument uppdaterade dec 2018) 

Översikt projekt 2019-2020

Hela VP 2019-2020


Alla miljösamverkan

Vi är flera miljösamverkan i landet. Kolla publikationsarkivet för att se handläggarstöd inom en rad olika områden.

 

Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst är vår gemensamma samarbetsyta där handläggare m.fl. på miljömyndigheterna på kommunerna i Halland och Västra Götaland, Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Västra Götaland och kan dela med sig av material, tips och erfarenheter. Du når Tillsynsportalen Väst  via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se  

Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst och tillhör målgruppen hör av dig till: tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se .