Vattenskyddsområden

Projektet har fokuserat på att ge vägledning och stöd till kommuner, miljökontor och länsstyrelser i deras arbete med vattenskyddsområden.

Att arbeta med vattenskyddsområden har rankats högt av många miljökontor. Miljökontoren har tillsynsansvaret för att dricksvattnet är av tillräckligt god kvalitet ur livsmedelssynpunkt. Kommunernas ansvar är att garantera att dricksvattnet är tillgängligt och har en god kvalitet.

Projektet Vattenskyddsområden har syftat till att:

  • Ge vägledning till kommunerna i deras arbete med att ta fram underlag för och besluta om vattenskyddsområden med föreskrifter
  • Ge stöd för miljökontorens och Länsstyrelsens tillsyn inom vattenskyddsområden
  • Belysa miljökontorens och länsstyrelsens tillsynsroller inom vattenskyddsområden.

Projektet har pågått i i två omgångar. 2004-2006 togs det fram en handledning om vattenskyddsområden, fastställande och tillsyn. Handledningen publicerades 2005.

Under 2010-2011 ordnade projektgruppen handläggarträffar för länets kommuner samt uppdaterade handledningen från 2005.

Projektet publicerade även tio lathundar som skulle ge stöd för bedömningar och beslut i tillsyn enligt föreskrifter i vattenskyddsområden. Lathundarna är tänkta som ett komplement till tillsynshandledningen.

Kontakta projektledarna om du vill ha något av materialet.  

Projektet är avslutat.