Tillsyn på dagvattenanläggningar

Projektet ska ge miljöhandläggare stöd för prioritering i tillsynen samt för att kunna ställa rimliga krav i sin tillsyn på reningsanläggningar för dagvatten. Tanken är att handläggarna får ökad kunskap och därmed känner sig tryggare och genomför mer tillsyn.

 

Aktuellt 2019

 

November

Utvärderingsenkäten för projektet är utskickad och medverkande kommuner kan svara till och med 7 november. Därefter kommer projektgruppen att sammanställa alla svar, utvärdera projektet och omarbeta Handläggarstödet utifrån dessa. Under november kommer projektgruppen också att börja arbeta med redovisningen av projektet.

Oktober

Projektgruppen har valt att förlänga tillsynskampanjen till sista oktober. Under slutet av projekttiden kommer alla medverkande i tillsynskampanjen få en utvärdering att fylla i (en per kommun).

September

Tillsynskampanjen är i full gång och arbetet har dragit igång efter semestrarna. Projektgruppen samlar erfarenheter för att förbättra Handläggarstödet. 

Juni
Nu har vår tillsynskampanj börjat och den kommer att hålla på till och med 15 oktober. Välkomna till vår diskussionssida på Tillsynsportalen Väst- Miljöskydd- Tillsyn på dagvattenanläggningar!

Handläggarstödet finns nu i en uppdaterad version (Handläggarstöd_version_2019-05-29.pdf) och ni hittar en länk till denna till höger på sidan.

Maj
Den 8 maj hade vi vår utbildningsdag i Göteborg. Pdf-filer från presentationerna under dagen hittar ni till höger. Projektgruppen kommer nu att uppdatera handläggarstödet utifrån den input vi fick i samband med denna dag. 

Den 1 juni börjar vår tillsynskampanj som håller på till 15 oktober. Följande kommuner har anmält sig att vara med:

Borås
Falkenberg
Göteborg
Halmstad
Herrljunga
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
Lilla Edet
Miljösamverkan östra Skaraborg
Mölndal
Stenungsund
Trollhättan
Varberg
Vänersborg

Det finns en sida för frågor och diskussioner för de som är med i tillsynskampanjen på Tillsynsportalen Väst- Miljöskydd- Tillsyn på dagvattenanläggningar. Vi i projektgruppen tänker inte att vi är experter som ska ge svar på denna sida, utan vi vill uppmuntra alla till att svara och diskutera. Diskussionssidan blir bara så bra som vi gör den tillsammans! Tveka inte heller att kontakta och prata med varandra direkt.

Om ni inte har anmält er till tillsynskampanjen än, men kommer fram till att ni ska göra en del sådan tillsyn så hör av er till någon i projektgruppen. Då lägger vi till er i listan så att vi kan ta del av varandras kunskaper och hjälp i detta arbete.

Mars

Till höger hittar ni inbjudan till vår utbildningsdag den 8 maj. Välkommen med din anmälan!

Inbjudan till tillsynskampanjen skickades ut till kommunernas kontaktpersoner i början av mars. Detta utskick inkluderade även material för identifiering av dagvattenanläggningar. Ni hittar länkar både till inbjudan och identifieringen här till höger.

Handläggarstödet har skickats till projektets referenspersoner som kommer att titta på det under ett par veckor och sedan återkomma med synpunkter. Under april kommer projektgruppen att fortsätta arbeta med stödet utifrån inkomna synpunkter.

Februari
Handläggarstödet börjar ta form. Vi arbetar också med planeringen av utbildningsdagen den 8 maj, och har börjat ta fram en inbjudan till tillsynskampanjen.

Januari
Projektgruppen arbetar vidare med handläggarstödet. Vår plan är att material för identifiering av anläggningar kommer att skickas ut till kommunerna under mars månad. Ytterligare material för prioritering och tillsyn kommer senare under våren.

 

Aktuellt 2018

December
Nu finns projektplanen till höger på sidan. Utbildning kommer att hållas 8 maj på Länsstyrelsen i Göteborg.

November
Projektgruppen har nu påbörjat arbetet med det handläggarstöd som ska ge stöd för tillsynen av dagvattenanläggningar.

Handläggarstödet kommer beskriva ett förslag på ärendegång för identifiering av dagvattenanläggningar, dvs. förslag på hur man kan gå tillväga för att hitta dagvattenanläggningar i sin kommun. Vi ska även ge stöd för prioritering av vilka anläggningar man börgenomföra tillsyn på i första hand. Denna del av handläggarstödet kommer att skickas ut till alla miljökontor i början av våren. Tanken är att identifierng av dagvattenanläggningar kan göras av miljökontoren from mars.

Ambitionen är även ta fram något form av bedömningsstöd för vad som är rimliga krav att ställa i tillsynen. Denna del kommer att skickas ut inför tillsynkampanjen. Det finns redan ett antal olika checklistor som kan användas vid tillsynsbesök. Projektgruppen kommer därför inte ta fram någon ny checklista utan kommer att gå igenom de checklistor som finns och hänvisa till ett fåtal.

Projektet kommer även erbjuda en utbildning inför tillsynskampanjen. Vi återkommer med datum när detta är spikat.

Oktober
Projektgruppen är igång! Vi håller på att planera projektet. Det vi vill flagga för redan nu är att tillsynskampanjen kommer att pågå 1 juni till 15 oktober 2019, så planera in det i er VP för 2019. Förhoppningsvis (se det som preliminärt) kommer vi skicka ut material för identifiering av dagvattenanläggningar tidigare under våren. Så planera även in tid för identfiering under våren 2019. Vi återkommer med mer info när vi hunnit längre i våra planer. Så snart projektplanen är klar läggs den här på hemsidan.  

September
Projeket är ca 6 månader försenat men äntligen har vi en projektgrupp och arbetet kan starta upp! Projektgruppen har både kompetens från miljösidan och VA-sidan, vilket vi ser som väldigt värdefullt.

 Content Editor ‭[4]‬

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[1]‬

Emma Levin, miljöinspektör, Göteborgs Stad

Kerstin Sollander, miljöinspektör, Miljösamverkan östra Skaraborg

Malin Lyckdal, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Falkenbergs kommun

Christina Wetterlundh, VA-ingenjör, Lerums kommun

Linnea Lundberg, projektingenjör på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Annthonia Arkå Nilsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen Halland

Ellen Larsson, miljöinspektör, Miljösamverkan östra Skaraborg

Hillevi Upmanis, projekledare Miljösamverkan Västra Götaland