Bränder vid industrier och utsläppsberedskap

Projektets syfte var att stötta samverkan inom kommunerna i deras utsläppsberedskap. Arbetet har bland annat handlat om att sprida information och goda exempel.
Huvudinsatserna blev att ta fram en vägledning samt att, i samverkan med Räddningsverket, ordna utbildning

Samverkan mellan olika myndigheter innebär bättre möjligheter att förebygga olyckor och att arbeta effektivare både i det förebyggande arbetet och när olyckan väl varit framme.

Vägledning vid bränder och utsläppsberedskap togs fram 2002 och uppdaterades 2012 i projektet Olyckor och utsläpp, se länk till höger. 

Utbildning i samarbete med Räddningsverket ordnades 2002, och senare kördes motsvarande utbildning vid flera tillfällen av Räddningsverket.

Projektet är avslutat.