Dricksvatten

Projektet Dricksvatten syftar till att skapa samsyn och stödja livsmedelsinpektörer på kommuner och länsstyrelser att genomföra tillsyn på dricksvatten på ett effektivt sätt. Planen är att ha en två dagars utbildning våren 2021.

Miljösamverkan Västra Götaland är projektledare.

Aktuellt

2020

November
Det kommer inte att genomföras någon utbildning i dricksvatten under våren 2021. Projektgruppen har tagit fram ett gediget underlag till en dricksvattenutbildning som kommer att upphandlas så snart det är möjligt med tanke på pandemin och de som vi önskar som utbildare. Förmodligen sker upphandlandet tidigast under hösten 2021. Information kommer så snart vi vet mer.   

Projektgruppen tackar för sig och överlämnar uppdraget att slutföra projektet, det vill säga upphandla och genomföra dricksvattenutbildningen, till projektledarna för miljösamverkan. Har du någon fråga som rör projektet är du välkommen att höra av dig till nuvarande projektledare Maria Andersson, maria.o.andersson@lansstyrelsen.se eller telefon 010-224 43 33.

September
Projektgruppen ser närmare på möjligheten att ha utbildningen digitalt.

April
Projektgruppen har kommit fram till att vi skjuter fram utbildningen till våren 2021. Vi kom fram till detta utifrån svaren på den enkät vi skickat ut till kommunerna. Enkäten frågade om intresse för att gå kursen samt önskat datum för utbildningsdagarna.

Mars
Vi har fått ett utkast på program som vi arbetar vidare med och vi håller på med ett utkast på inbjudan. Vi överväger att skjuta fram utbildningen på grund av corona covid-19 men planen är ändå att ha den under hösten 2020.

Februari
Projektgruppen har sitt första möte med den nya projektledaren och arbetar vidare med att kontakta eventuella talare.

Januari
På grund av tillkommande arbetsuppgifter på Länsstyrelsen har projektet fått byta projektledare. Jorge Pena lämnar över arbetet till Hillevi Upmanis.

2019

December
Projektplanen har skickats till projektets faddrar för granskning, synpunkter och fastställande.

November
Nu finns en projektgrupp på plats och de kommer att ha sitt första möte den 8 november. Se gruppens medlemmar nere till höger.

Oktober
Projektet håller på att startas upp. Mer information kommer under hösten.

 

 

 Content Editor ‭[1]‬

Projektplan Dricksvatten (uppdaterad mars 2020)

 Content Editor ‭[2]‬

Oxana Rotaru, Livsmedelsinspektör Östra Skaraborg

Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör Svenljunga Kommun

Annelie Sundblad, Livsmedelsinspektör Vänersborg Kommun

Hillevi Upmanis, Projektledare,
Miljösamverkan Västra Götaland tom oktober 2020

Maria Andersson, Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland, from oktober 2020


Referensperson

Britt Svensson, Tidaholm kommun

Thomas Widholm, Borås kommun

Henrik Nygren, Borås kommun 

 

Tidigare projektmedlemmar

Jorge Pena, Projektledare,
Miljösamverkan Västra Götaland

Jamile Masumian, Livsmedelsinspektör Mark Kommun