Transportörer av farligt avfall

Under 2003 genomfördes projekt Transportörer av farligt avfall. Det övergripande syftet var att verka för att kedjan av farlig avfallshantering fungerar så att inget hamnar fel och medför skador i miljön eller för människors hälsa.

Arbetet har bland annat handlat om att sprida information till verksamhetsutövare, en tillsynskampanj riktad till transportörer samt genom att ordna upptaktsdagar om farligt avfall för handläggare på miljökontoren och Länsstyrelsen.

Under perioden september-oktober 2003 genomfördes en tillsynskampanj riktad mot transportörer av farligt avfall (även avfallslämnare som själva transporterar farligt avfall som uppkommit i deras verksamhet). Kampanjen gav miljökontoren och Länsstyrelsen möjlighet att kontrollera efterlevnaden av de regler som finns kring transporter med hjälp av en framtagen checklista. Framtagna informationsblad användes också för att informera verksamhetsutövarna om vad som gäller.

I augusti 2003 ordnades två upptaktsdagar om farligt avfall i Göteborg och Skövde då cirka 80 personer deltog. 

Omslag handledning

Projektet har även tagit fram en tillsynshandledning. Handledningen skulle vara ett stöd till miljökontoren och Länsstyrelsens handläggare, framför allt i samband med tillsynskampanjen om transporter av farligt avfall.

Handledningen innehåller bland annat information om projektet och tillsynskampanjen, lagstiftning och myndigheter samt tips på mer kunskap och information. Till höger på sidan under "material" finns handledningens bilagor som separata filer.

Tillsynshandledning transporter av farligt avfall

 

Projektet är avslutat.

Material