Tillsyn nedlagda tippar

Det handlar främst om sedan länge nedlagda, ofta kommunala, tippar. I vilken utsträckning, när och hur behöver de kontrolleras?
Omslag tillsynshandledning

En tillsynshandledning har tagits fram som innehåller stöd för riskvärdering, handläggning och exempel på möjliga åtgärder. Handledningen ska vara ett stöd i det löpande arbetet, och inför planlagd tillsyn av nedlagda tippar i respektive kommun.

Nedlagda deponier, tillsynshandledning

Projektet tillhör miljömål: God bebyggd miljö, delmål om Avfall och En giftfri miljö, delmål om förorenade områden.