Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall, inklusive bland annat källsortering, återvinning, materialansvar och farligt avfall, är ett stort och komplext område, både juridiskt och praktiskt.
Omslag utvärdering

Tillsynskampanj rivningsavfall

I bygg- och rivningsavfall finns en mängd miljöstörande material. Om inte avfallet tas om hand i samband med renoveringar och rivningar riskerar det att hamna i miljön. Med detta som bakgrund genomfördes en tillsynskampanj om rivningsavfall under våren 2002.

Kampanjen utvärderades genom en enkät (följebrev). Resultatet finns sammanställt i en utvärdering med förslag till handläggningsrutiner. Bilagor för enklare utskrift (pdf) eller för egen bearbetning (rtf) finns till höger på sidan.

Förslag till handläggningsrutiner av rivningslov och rivningsanmälan och utvärdering av projekt rivningsavfall

 

Projektet är avslutat.