Protokoll från styrgruppsmöte!

Styrgruppen i Miljösamverkan Västra Götaland hade möte den 13 juni. Vid mötet gick vi igenom ekonomi och projektledarresurser för Miljösamverkan i höst. 

​Du hittar protokollet här, se boxen till höger och mappen 2019.