Protokoll från Gemensamma styrgruppen samt Styrgruppsmötet i oktober

Den 22 oktober var det möte både för styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland och för den gemensamma styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland.

​Du hittar protokollen från respektive möte på sidan för Miljösamverkan Västra Götaland samt på vår sida för gemensamma miljösamverkan. Se boxen till höger, Styrgruppsprotokoll respektive Gemensamma styrgruppsprotokoll och mappen 2019.