Start av verksamhetsplaneringen för 2021!

Nu öppnas miljösamverkans inventeringsenkät på Tillsynsportalen Väst! Lämna ditt projektförslag till miljösamverkans verksamhetsplan 2021 senast den 15 januari 2020!

Startskottet har gått för starten av Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkans Hallands verksamhetsplanering för 2021! Du som arbetar på miljömyndighet eller motsvarande på kommun och länsstyrelse i våra län har möjlighet att lämna förslag på projekt som önskas i miljösamverkan för verksamhetsåret 2021 i en inventeringsenkät. Du har möjlighet att lämna projektförslag till den 15 januari 2020.

Verksamhetsplaneringen sker under våren 2020. I början av sommaren 2020 har vi en färdig verksamhetsplan som läggs ut på respektive hemsida för miljösamverkan.

Hur lämnar jag ett projektförslag?
1. Logga in på Tillsynsportalen Väst. Se nedan signaturen om du vill bli användare eller har problem att logga in.
2. Klicka på den gröna boxen högst upp till höger (Miljösamverkans verksamhetsplanering) på Tillsynsportalen Västs startsida.
3. Klicka dig vidare på blåa boxen "Inventeringsenkät" och följ instruktionerna eller gå direkt in på förslagslänken.
4. Kom ihåg att du måste svara på alla frågorna i enkäten och klicka på slutför för att skicka in ett projektförslag. 
5. Det går bra att lämna flera förslag men endast ett förslag per inskickat enkätsvar.
6. Observera att ditt projektförslag inte är anonymt och alla förslag publiceras här i realtid.

 

Ni är varmt välkomna att lämna era projektförslag senast den 15 januari 2019!

Med vänlig hälsning

Projektledarna i miljösamverkan
Malin Andersson: malin.n.andersson@regionhalland.se
Maria Andersson: maria.o.andersson@lansstyrelsen.se
Jorge Pena: jorge.pena@lansstyrelsen.se

Malin Karlsson
Hillevi Upmanis

 Vad är Tillsynsportalen Väst?
Tillsynsportalen Väst är en digital samarbetsyta för handläggare och chefer på miljömyndigheter på kommun och länsstyrelser i både Västra Götaland och Hallands län. Syftet med portalen är att handläggare och chefer på miljömyndigheterna ska kunna mötas, samverka, dela erfarenhet och kompetens. Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland lämnar också tillsynsvägledning via portalen och miljösamverkan har sina projekt- och arbetsgrupper samt nu även verksamhetsplanering där. Det är över 1000 användare i dagsläget på Tillsynsportalen Väst.

Hur blir jag användare på Tillsynsportalen Väst?
Om du inte har åtkomst eller har problem att logga in på Tillsynsportalen Väst, meddela detta till: tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se
Meddela ditt namn, telefonnummer, arbetsplats och e-post i din kommunikation med oss!

Om miljösamverkans verksamhetsplanering för 2021
Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland har en gemensam verksamhetsplanering och verksamhetsplan. Planeringen börjar med att alla som ingår i miljösamverkan lämnar projektförslag i en så kallad inventeringsenkät inom fyra olika kategorier: livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, och kompetens- och verksamhetsutveckling. Miljösamverkans projektledare och en Beredningsgrupp, som består av handläggare från båda länen, gör en omvärldsbevakning och därefter får kontoren rösta på vilka projekt som är allra mest relevanta till miljösamverkan verksamhetsplan 2021. Styrgrupperna i miljösamverkan är också involverade i verksamhetsplaneringsprocessen och fastställer verksamhetsplanen i början av sommaren 2020.