Handläggarstödet för Effektiv bostadstillsyn är klart!

Nu kan du får tips och information om hur effektiv bostadstillsyn går till! Handläggarstödet är klart!

​Du hittar handläggarstödet här och nedan:

Effektiv bostadstillsyn oktober 2019.pdf