Nytt handläggarstöd för fordonstvättar!

En projektgrupp i miljösamverkan har under 2017 tagit fram ett handläggarstöd för tillsyn på fordonstvättar samt ett informationsblad till verksamhetsutövare.

​Under flera år ställde miljökontor i Västra Götalands län krav på fordonstvättar enligt Miljösamverkan Västra Götalands Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt som togs fram 2003 och sedan uppdaterats 2008. Ett motsvarande dokument togs 2013 fram av Miljösamverkan Halland: Fordonstvättar - Sammanställning från samverkansmöte. Dokumentet uppdaterades 2015. Det fanns synpunkter från flera miljökontor att en översyn av dokumenten var nödvändig.

Under 2017 arbetade en projektgrupp i miljösamverkan med att uppdatera dokumenten och ta fram ett gemensamt handläggarstöd för tillsyn på fordonstvättar med målgruppen inspektörer på kommunala miljömyndigheter i Västra Götaland och Hallands län. Projektgruppen tog även fram ett informationsblad till verksamhetsutövare för fordonstvättar som kan lämnas ut vid tillsyn.

Här hittar du handläggarstödet, informationsbladet och slutrapporten för projektet.