Slutrapport och resultat projekt Äldreboende och vårdlokaler

Slutrapport för projekt Äldreboende och vårdlokaler är nu fastställd och publicerad. I den kan du läsa om projektets resultat och lärdomar. Tillsynskampananjen utvärderades med en enkät till alla miljökontor. Enkätens resultat finns som bilaga till slutrapporten.

​I tillsynskampanjen deltog 22 av 45 miljökontor dvs. 49%. Bra jobbat!Enkäten visade att få hade haft tillsyn på äldreboenden och andra vårdloker innan projektet. Projeket har bidragit till att fler fått kunskap om vilka boendeformer som finns i kommunen och hur de ska prioritera tillsynen.

I handläggarstödet kan du läsa om de vanligaste riskområdena som är bra att känna till inför tillsyn. Några citat om handläggarstödet från utvärderingsenkäten:

"..Handläggarstödet var gediget och gav oss mycket att tänka på.."

".. utmärkt att ge till nya inspektörer."

"..materialet varit väldigt bra och användarvänligt"

Läs mer i slutrapporten här.