Mötesplats Goda exempel 2015

Att lära av varandra var en av de bärande tankarna i Tillsynsutveckling i Väst-projektet. Detta vill vi fortsätta med, och vi har skapat en ny mötesplats för goda exempel i Västsverige. Startskottet gick den 26-27 november på Lindholmen Science Park i Göteborg. Här hittar du information, inspiration och dokumentation!

Projektgruppen konstaterar nöjt att deltagarna ger höga betyg på mötesplatsen. Inspiration, nya tankar, motivation och arbetsglädje har man fått med sig.

Helheten med inspirationspass, mer verksamhetsorienterade pass och möjligheten att knyta kontakter får 84 % att svara ja på frågan om de kommer att prova nya arbetssätt eller på andra sätt utveckla verksamheten.

Välkommen till Mötesplats Goda exempel!

Får du inspiration av att höra hur andra gör? Har du någon gång känt att din arbetsplats mest rullar på i gamla hjulspår, snarare än att tänka nytt? Det kan vara svårt att komma vidare och hitta nya lösningar. Kanske arbetar du på en liten kommun eller är relativt nyanställd? Eller bara tycker det är smart att höra hur andra löst ett problem du klurat på?

På konferensen Mötesplats Goda exempel får du allt i ett! Både sakfrågor, metod/arbetssätt och andra områden som är viktiga för dig och din arbetsplats utveckling. Du får lyssna till konkreta exempel varvat med pass då vi lyfter blicken (från skrivbordet) en stund.  

En hållplats på vår resa mot det önskade läget 

Mötesplats Goda exempel är vårt nya regionala forum för att träffas och dela erfarenheter och tips. Vartannat år kommer vi att ses i detta forum. Vi vill erbjuda nya tankar och perspektiv, reflektion om hur vi och andra gör, utveckling för dig och din arbetsplats. När du kommer hit hoppas vi att du ska känna inspiration och lust att fortsätta samarbeta och utveckla, och stolthet över vårt uppdrag och det vi gör.

Det önskade läget målar upp bilden av hur vi vill bidra till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag. Det handlar om att vara den myndighet vi själva vill möta, skapa gemensam praxis, dela med sig till varandra och ha en dialog med andra aktörer i samhället. Det är också viktigt att skapa attraktiva arbetsplatser med goda ledare och kompetenta medarbetare.

Mingel och posterutställning i pauser 

Knyta kontakter och dela erfarenheter är viktigt. Foto: Linda Andersson 

Goda exempel finns både hos oss själva och hos andra i vår omvärld.

- Tänk att få ta del av hemligheten bakom av ett framgångsrikt arbetssätt! Inte bara få höra vad det har gett dem i sin vardag och verksamhet utan också få veta hur de har gjort för att lyckas så bra, säger projektledare Cecilia Lunder. 
-Vad lärde de sig på vägen? Hamnade de i någon återvändsgränd? Vad gjorde de för att komma vidare? Det hjälper oss andra som vill gå åt samma håll.

Naturligtvis blir konferensen en viktig mötesplats där vi lär känna varandra, hittar nya kontakter och kanske möjligheter till utbyte och samverkan även efter att konferensen är slut.

 

Dela med dig!

Mötesplatsen bygger på att vi delar med oss till varandra. Det är alltså en konferens för oss - och till stor del av oss.

Dela med er till varandra:

- Skicka in posters med era egna exempel
- Lyft frågor viktiga för dig på Open Space-pass
- Reflektera ihop på våra pass
- Knyt nya kontakter, värdefullt för fortsatt arbete på hemmaplan  

Goda exempel från Tillsynsutveckling i Väst

Idén till Mötesplats Goda exempel kommer från Tillsynsutveckling i Väst (TUV). På ett Goda exempel-seminarium i maj 2013 lyfte vi fram goda exempel om riskkommunikation, mötesteknik, framgångsfaktorer för små miljökontor, härskartekniker och mycket, mycket mer!

En påse full med goda exempel 

I boxen till höger här på sidan kan du klicka dig vidare till I boxen till höger här på sidan kan du klicka dig vidare till TUV:s webbplats och läsa reportage från arbetsplatser, som till exempel Digital trygghet i Mariestad, eller Fokuserad tillsyn med sprintar på Miljösamverkan Östra Skaraborg. Det finns även korta tips under namnet Smart gjort!  

Vad har du för förväntningar?

Vi är förstås nyfikna på vad man förväntar sig av Mötesplatsen. Därför frågade vi nyligen några av våra kontaktpersoner på miljökontoren i våra två län.

 

 

Anna Engström, miljöchef i Lerums kommun, förväntar sig konkreta exempel inom flera områden. Gärna en liten påminnelse från TUV, t.ex. om personlig effektivitet, presentationsteknik eller hur man kan arbeta med jämställdhet i verksamheten.

 

Sophie Olofsson och Caroline Heathcote i Hylte kommun 

Sophie Olofsson och Caroline Heathcote i Hylte är intresserade av exempel på hur man kan arbeta på ett strukturerat sätt i små kommuner, för att göra rätt prioritering av det som är viktigast att arbeta med.  

 

Thomas Vidholm i Borås 

Thomas Vidholm från Borås förväntar sig många konkreta tips på hur man kan jobba, och vill möta kollegor från andra kommuner.  
 

 Marianne Löfgren i Kungsbacka

Marianne Löfgren i Kungsbacka ser fram emot att komma hem med massor av inspiration och energi! Och med tips och trix på hur kontoret kommer vidare med sin verksamhet och hinna med allt som ska göras. 

 

Annthonia Nilsson i Halmstad vill gärna få exempel från kommuner som jobbar med arbetsglädje på ett framgångsrikt sätt. Exempel på processkartläggning och hur man bäst drar nytta av den processen i det vardagliga arbetet vore också intressant. Annthonia är öppen för vad som dyker upp under dagarna och ser fram emot inspiration, lära känna flera kollegor och att utbyta erfarenheter. 

 

 

Torsten Kindt, miljöchef i Laholms kommun, tycker det är viktigt att träffas! Att dela erfarenheter är ett bra sätt för oss att utvecklas. Torsten skulle vilja diskutera ett system för att veta hur långt olika verksamheter har kommit med sitt miljöarbete. En annan fråga som ligger varmt om hjärtat är hur vi arbetar med likartade bedömningar.

 Läs nyheten från Mötesplatsen

Ta del av stämningen genom att läsa reportage och titta på bilder.

Inspiration, kreativitet, kunskap och gemenskap - en del av allt det som deltagarna upplevde.

 Dokumentation

Här finns dokumentation från mötesplatsen

Dokumentationen består av posters med goda exempel från arbetsplatserna, presentationer från pass samt rapport med en sammanfattning av de frågor som diskuterades på Open Space-seminariet.

 Deltagarnas utvärdering

Utdrag från kursutvärdering

Några citat:

"Helhetsperspektivet med det önskade läget som vision att sträva mot, samt mixen av inspiration och goda exempel"

"Allt hade en liten guldkant!"

"Det är bra att träffa människor som arbetar med liknande frågor som man själv och få goda exempel på hur man bidrar till en hållbar utveckling."

"Värmen, stämningen som skapades. All entusiasm."

"Seminariet var en rejäl skopa med positiv pepp :)"

"Moderatorn var mycket bra, speciellt hennes rapp."

""Inledningen av Navid Modiri och avslut av Christina Stielli. Helt fantastiska talare."

"Ett mycket bra sätt att få med resenärer till det önskade läget, jag är med!"

 Projektgruppen

Anna Toftedahl, Miljösamverkan östra Skaraborg

Anna Malmros, MVG/Länsstyrelsen Västra Götaland

Daniel Eek, Göteborg

Lena Davidsson, Falkenberg

Lotta Sahlin Skoog, Länsstyrelsen Västra Götaland

Maria Nylén, MVG/Länsstyrelsen Västra Götaland

Zygmunt Cieslak, Borås

Cecilia Lunder, MVG/Länsstyrelsen Västra Götaland, projektledare