Fortsättning Kommunikation & bemötande 7 november

Den 7 november 2019 erbjuder miljösamverkan fortsättningsutbildningen i kommunikation och bemötande dag 4. Utbildningen syftar till att ge fördjupade och nya kunskaper och färdigheter för att effektivt kunna bemöta människor och hantera olika situationer i sitt arbete.

Se nedan för mer information och anmälan:

kommunikation_o_bemotande_forts_191107.pdf