Utbildning och tillsynskampanj dagvattenanläggningar

Miljösamverkans projekt om tillsyn på dagvattenanläggningar är en fortsättning på de tidigare projekt om dagvatten som pågått 2013-2016. Nu kan ni anmäla er både till utbildningen den 8 maj och tillsynskampanjen som startar den 1 juni och pågår till den 15 oktober.

Miljösamverkan bjuder in till en utbildning om tillsyn på dagvattenanläggningar den 8 maj. Utbildningen ska inspirera och underlätta för er att komma igång med tillsynen på dagvattenanläggningar och är en förberedelse inför tillsynskampanjen. Ni kan självklart vara med på utbildningen även om ni inte deltar i den efterföljande tillsynskampanjen. Nedan finns också information om anmälan till tillsynskampanjen.

Utbildning 8 maj
Miljösamverkan bjuder in till en utbildning om tillsyn på dagvattenanläggningar. Utbildningen ska inspirera och underlätta för er att komma igång med tillsynen på dagvattenanläggningar och är en förberedelse inför tillsynskampanjen som pågår 1 juni-15 oktober. Ni kan självklart vara med på utbildningen även om ni inte deltar i den efterföljande tillsynskampanjen.

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till miljöinspektörer på kommunernas miljökontor i Västra Götalands och Hallands län. Inspektörer i andra kommuner är också välkomna. Övriga intresserade är välkomna i mån av plats.

Du hittar mer information och länk till anmälan i inbjudan:
Inbjudan Utbildning Dagvattentillsyn 8 maj.pdf

Mer information och länkar till anmälan för tillsynskampanjen hittar du på projektets hemsida.

Välkommen!