INSTÄLLD! Kommunikation & bemötande

Utbildningen vänder sig till dig som är inspektör, handläggare, administratör, chef med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.

UTBILDNINGEN ÄR INSTÄLLD!

Mer information om nytt datum som gäller i vår kommer inom kort.

Vänd dig till projektledarna maria.o.andersson@lansstyrelsen.se, telefon 073-083 68 10, eller malin.n.andersson@regionhalland.se, telefon 0725-62 48 45, om du har frågor eller funderingar!