Utbildning i Kommunikation & bemötande nov-dec

Nu släpps den sista omgången i år för den populära utbildningen inom kommunikation och bemötande!
Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland erbjuder en utbildning i kommunikation och bemötande för inspektörer, handläggare, administratörer, chefer med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.

Tänk på att antalet platser är begränsade- först till kvarn!

Gå in på inbjudan nedan för att få mer information och anmäla dig till utbildningen!

 kommunikation_o_bemotande_171109.pdf

 

Vid frågor kring anmälan kontakta:
GRkurskonferens@grkom.se

 

Vid frågor om utbildningens innehåll kontakta:
Maria Andersson, Miljösamverkan Västra Götaland
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se
tele: 010- 224 43 33