Om webbplatsen

Denna webbplats administreras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Allt material på dessa sidor får användas fritt. Undantag gäller endast för:

  1. Speciella fall där andra kan ha copyright. Det anges i så fall tydligt i anslutning till respektive dokument.
  2. Fotografier och illustrationer i handledningar med mera får inte utan medgivande brytas ut ur dessa och användas för andra ändamål, eftersom vi kan ha fått tillåtelse att använda dem bara i detta sammanhang.

I övrigt är det fritt fram att använda sig av olika dokument på denna webbplats för exempelvis egna bearbetningar. Men vi ser gärna att det framgår att materialet kommer från Miljösamverkan Västra Götaland om man använder hela eller större delar av handledningar.

Om du har frågor om webbplatsen, synpunkter, tips eller om det är något du saknar, tveka inte att kontakta oss.