Handläggarstöd invasiva arter (IAS)

Från och med 1 januari 2015 gäller EU:s förordning om invasiva främmande arter. Förordningen innebär bland annat att 66 listade arter ska utrotas eller begränsas om de påträffas i ett EU-land. Detta ställer stora krav på hanteringen kring denna nya ärendegrupp.

Ärendena förväntas t.ex. innefatta beslut om eliminerings- eller begränsningsinsatser, hantering av arter som det handlas med inom t.ex. akvarie- eller trädgårdsnäringar. Länsstyrelserna behöver dessutom bygga upp gemensamma rutiner för att beslutstagande och rapportering till EU sker på samma sätt och med samma effektivitet. Arbetet kommer att kräva samverkan mellan flera myndigheter.​

Projektet har tagit fram ett stöd för en effektiv, kvalitativ och rättssäker handläggningsrutin:

Hantering av Invasiva Främmande Arter (IAS)

 

Webbinarie 16 juni

Miljösamverkan Sverige bjuder in till ett webbinarium om invasiva främmande arter. Under webbinariet kommer vi att presentera det handläggarstöd och utbildningsmaterial som vi tagit fram under det gångna året.

Webbinariet bjuder även på spännande och informativa föreläsningar av representanter från Mårdhundsprojektet, ArtDatabanken, Göteborgs universitet, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket och FO Natur.

Program och anmälan 

 

Projektet avslutas i juni 2020.

Projektplan IAS

​Projektdeltagare

​Eric BergwallLänsstyrelsen Värmland
​Henrick Blank​​Länsstyrelsen Jönköping
​Lena  Bondestad​Länsstyrelsen Norrbotten
​Urban Gunnarsson​Länsstyrelsen Dalarna
​Yvonne Liliegren​Länsstyrelsen Jönköping
​Anna Lejon​Miljösamverkan Sverige

 

 Content Editor ‭[2]‬