Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Vid tillsyn har länsstyrelserna uppmärksammat problem med provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsanläggningar. Det finns även brister i vägledningen för hur tillsynen ska bedrivas och verksamhetsutövarna har i vissa fall bristfällig kunskap. Detta får stora konsekvenser för Sveriges uppfyllande av Naturvårdsverkets föreskrifter och EG-direktivet för rening av avloppsvatten från tätorter.

Projektet syftar till att

  • öka kvaliteten på provtagningen och flödesmätningen vid avloppsreningsanläggningar så att rättvisande resultat kan redovisas,
  • höja kvaliteten och kunskapsnivån hos tillsynsmyndigheterna samt hos verksamhetsutövarna samt
  • uppnå en effektivare tillsyn med bättre kvalitet.

I projektet ska ett handläggarstöd tas fram och en tillsynskampanj genomföras.

Projektet startade i maj 2019 kommer att pågå till och med juni 2020.

Projektplan Provtagning och flödesmätning vid ARV.pdf 

 

Anmälda till tillsynskampanjen

Under hösten 2019 fram till årsskiftet har vi samlat in anmälningar till vår tillsynskampanj om provtagning och flödesmätning vid tillståndspliktiga avloppsreningsverk som pågår vecka 8-16 år 2020.

Totalt har 125 personer vid 90 tillsynsmyndigheter anmält sig till kampanjen. De 90 tillsynsmyndigheterna representerar i sin tur 14 länsstyrelser och 100 kommuner.

Vi är är väldigt glada för den goda uppslutningen och inleder kampanjen med ett webbinarium den 4 februari dit alla som anmält sig fått en inbjudan. Vi kommer även att spela in webbinariet så att det går att ta del av i efterhand och göra det tillgängligt här på vår hemsida.

Om du vill komma i kontakt med oss som arbetar med tillsynskampanjen nås vi via e-post på adressen tillsynskampanj@lansstyrelsen.se

​Projektdeltagare

​Anders Brännström​Länsstyrelsen Kronoberg
​Henrik Eidestedt​Länsstyrelsen Västmanland
​Andreas Ekberg​Länsstyrelsen Dalarna
Eva Griphammar Westberg​Länsstyrelsen Västra Götaland
Gunbritt Nilsson​Länsstyrelsen Jämtland
​Hans Sandberg​Länsstyrelsen Västerbotten
​Anna Myhr​Naturvårdsverket
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige