Verksamhetsplan 2021-2023

Styrgruppen beslutade den 12 juni om verksamhetsplan för åren 2021-2023.

Miljösamverkan Sveriges verksamhetsplan är utformad som en rullande treårsplan. Vi har sedan ett år tillbaka gått över från ettårig planering till rullande treårsplanering. Samtidigt valde vi att bryta ut de delar som beskriver vår organisation i ett separat styrdokument.

Nya projekt i verksamhetsplanen 2021-2023 är

  • Anmälningspliktiga vattenverksamheter inkl. Myllrande våtmarker
  • Dagvatten miljöfarlig verksamhet
  • Handlingsplaner förorenade områden
  • Infrastruktur grundvatten
  • Stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan
  • Verktygslåda egenkontroll vattenkraftverk (tillsynskampanj)

 

Verksamhetsplan 2021-2023

Styrdokument