Tillsyn på distans?

Hur arbetar du med tillsyn av miljöfarlig verksamhet under pågående pandemi? Hjälp oss att ta tillvara tillsynsmyndigheternas nya erfarenheter genom att medverka i en kortfattad enkät.

Som en följd av Covid 19 har länsstyrelser och kommuner fått lov att ställa om sitt tillsynsarbete. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet genomförs nu i nya former på distans, till exempel via Skype.

Hur har det gått? Hur kan vi ta till vara de erfarenheter av förändrade arbetssätt som pågående pandemi tvingat fram?  Vilka är de positiva erfarenheterna som vi kan ta med oss och ha nytta av i fortsättningen? Behöver vi nya verktyg?

Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att samla in tillsynsmyndigheternas  nya erfarenheter. Vi börjar med en öppen enkät. Den går bra att besvara såväl enskilt som gemensamt för en arbetsgrupp. Först kommer ett antal inledande frågor. I slutet av enkäten frågar vi efter alla dina kreativa idéer kring tillsyn på distans och vilka utvecklingsbehov du ser. 

Enkäten är öppen för svar under oktober månad. Miljösamverkan Sveriges främsta målgrupp är länsstyrelserna men självklart tar vi gärna emot svar även från kommuner.

Du hittar enkäten här.

 

Stort tack på förhand för ditt engagemang!