Styrdokument och VP

Den 14 juni beslutade styrgruppen om styrdokument och verksamhetsplan för åren 2020-2022. Du hittar dokumenten här på hemsidan.

Vi går över från ettårig planering till rullande treårsplanering och bryter ut de delar som beskriver vår organisation till ett separat styrdokument.

 

Miljösamverkan Sverige styrdokument

Miljösamverkan Sverige verksamhetsplan 2020-2022