Miljösamverkan Sverige VP 2019

Styrgruppen beslutade den 16 november om verksamhetsplan för 2019.

​Miljösamverkan Sverige står inför en förändring av såväl upplägg som årscykel och avsikten är att redan i juni 2019 besluta om styrdokument och flerårig verksamhetsplan för åren 2020–2022. Av denna anledning är verksamhetsplanen för år 2019 förenklad och innehåller bara grundläggande uppgifter om projekt och budget.

Nya beslutade projekt 2019

  1. Uppdatering av samråd enligt 6 kap miljöbalken
  2. Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövning
  3. Invasiva arter
  4. Provtagning och flödesmätning på avloppsreningsverk
  5. Rimlig egenkontroll vattenkraft
  6. Samordnade rutiner för avgifter FAPT

Mer information om verksamheten 2019 hittar du i VP 2019